Příprava na ZKOUŠKY & TESTY

Prepare-for-czech-exams-&-tests

Čeká vás jazyková zkouška?

POMŮŽEME VÁM USPĚT!

Připravíme Vás na různé jazykové zkoušky, ať už se jedná o přijímačky na vysokou školu, získání povolení k trvalému pobytu a občanství nebo test jazykové způsobilosti všech úrovní.

Připravíme Vás na zkoušky z celé řady jazyků prostřednictvím speciálně cíleného individuálního kurzu. Nemusíte v něm být nutně sami. Domluvte se s kamarády nebo kolegy a utvořte studijní skupinu. Využijte případné podpory od Vašeho zaměstnavatele. U nás můžete samozřejmě výuku hradit i produkty zaměstnaneckými benefity.

Pomůžeme Vám zvládnout JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A TESTY

Kliknutím jednotlivé infoboxy otevřete.

Jazyková škola SOLARIS vás připraví na TOEFL - jeden ze světově nejpoužívanějších testů jazykových znalostí, známý především v akademické sféře a běžně uznáváný v USA. Zkratka TOEFL znamená Test of English as a Foreign Language (Test z angličtiny jako cizího jazyka).
Absolvování testu je často vyžadováno školami po celém světě jako součást žádosti o studentské vízum nebo výměnného programu.
TOEFL se zaměřuje na zvládnutí čtení, poslechu s porozuměním, mluvení a psaní. Existují dva formáty testů: online a papírový. Výsledky testu v papírové podobě jsou k dispozici přibližně 10 dní po složení zkoušky, zatímco výsledky internetového testu by měl uchazeč znát již 6 dní po složení zkoušky. Klasifikace TOEFL používá celkem pět znalostních úrovní.

The Jazyková škola SOLARIS Vás může provést úskalím velmi důležité jazykové zkoušky. IELTS je celosvětově jedním z hlavních standardizovaných testů znalosti angličtiny. Zkratka IELTS znamená International English Language Testing System (Mezinárodní systém testování anglického jazyka). 

Zkouška je zaměřena na zvládnutí čtyř jazykových dovedností: poslech, čtení, psaní a mluvení

Pokud uvažujete o studiu nebo práci v prostředí, kde se ke komunikaci používá angličtina, budete s největší pravděpodobností muset složit tento test znalosti angličtiny. 

Existuje několik organizací zodpovědných za řízení zkoušky IELTS - British Council, IDP Education a Cambridge English Language Assessment. Pokud uvažujete o studiu na zahraniční univerzitě, stěhování do zahraničí za prací nebo usazení se v anglicky mluvící zemi, jako je Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie nebo USA, budete s největší pravděpodobností muset složit zkoušku IELTS. 

Podobně jako TOEFL klade test IELTS nároky na pohotovou tvorbu poznámek, zdokonalování v poslechu a čtení. V jazykové škole SOLARIS vás na zkoušku připravíme a samozřejmě vám pomůžeme s přihláškou.

Cambridge English Qualifications jsou široce používané jazykové zkoušky, jejichž certifikátům důvěřují tisíce vzdělávacích institucí a organizací po celém světě. S přípravou na zkoušku Vám samozřejmě může pomoci i Jazyková škola SOLARIS. Doménou CEQ je, že motivují lidi všech věkových kategorií a schopností ke studiu angličtiny a rozvoji praktických jazykových dovedností. Existují Cambridge English Qualifications pro děti a mládež, všeobecné zkoušky z angličtiny pro dospělé a testy určené pro podnikatelskou sféru. Každá zkouška se zaměřuje na danou úroveň Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a pomáhá studentům krok za krokem zlepšovat jejich vyjadřování, psaní, čtení a poslech s porozuměním.

TCF (Test de Connaissance du Français) je další z řady jazykových zkoušek, na které Vás Jazyková škola SOLARIS může připravit. Jedná se o oficiální státní zkoušku, která prověří vaše ústní a písemné dovednosti ve francouzštině. 

Pokud žádáte o povolení k pobytu ve Francii nebo Kanadě nebo pokud žádáte jako nerodilý mluvčí francouzštiny o studium nebo práci v jedné z frankofonních zemí, je velmi pravděpodobné, že budete muset složit zkoušku TCF.

TCF se skládá ze dvou částí: povinné (poslech, používání jazykových struktur, čtení s porozuměním) a volitelné (mluvený a písemný projev).

Výsledná hodnota TCF se pohybuje od A1 do C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

S Jazykovou školou SOLARIS se můžete také připravit na zkoušky DALF a DELF ve francouzštině. Jaký je rozdíl mezi dvěma diplomy vydanými francouzským ministerstvem školství? DELF je zkouška odpovídající prvním čtyřem úrovním jazykových dovedností A1-B2, zatímco DALF ověřuje znalosti na vyšších úrovních C1 a C2. Obecně platí, že tyto zkoušky budete muset složit, pokud se ucházíte o studium nebo zaměstnání nebo pokud se chcete přestěhovat do země, kde je francouzština úředním jazykem.

Test prověří nejen vaše znalosti francouzské gramatiky a slovní zásoby, ale také schopnost zapojit se do formální konverzace a osvojit si správnou výslovnost.

Pokud máte zájem studovat nebo pracovat na univerzitě v Německu, možná budete muset složit jazykovou zkoušku TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache). I v tomto případě vám může být Jazyková škola SOLARIS užitečná a připravit vás na TestDaF prostřednictvím speciálně zaměřeného individuálního kurzu.

Struktura zkoušky je podobná jako u jiných srovnatelných jazykových testů - testuje se čtení, poslech, mluvení a psaní. Čistá doba trvání celého testu je 3 hodiny a 10 minut.
Hodnocení využívá 3 kategorií - TDN 3, TDN 4 a TDN 5, které odpovídají jazykovým úrovním B2 až C1.

Složení zkoušky umožňuje řada vysokých škol a poboček Goethe-Institutu.

DELE neboli Diplomas de Español como Lengua Extranjera jsou certifikáty, které získávají nerodilí mluvčí španělštiny po složení zkoušky, kterou z pověření španělského ministerstva školství a vědy spravuje Instituto Cervantes. Jedná se o prestižní certifikát, který je uznáván renomovanými vzdělávacími institucemi a společnostmi, a s Jazykovou školou SOLARIS se můžete na zkoušku DELE dobře připravit.

Forma testu závisí na úrovni, které musí uchazeč dosáhnout - od A1 do C2. Je vhodné si předem zjistit, jakou úroveň znalostí španělštiny požaduje instituce, pro kterou uchazeč zkoušku skládá. Zatímco pro většinu univerzit je dostačující úroveň B2, pro studium medicíny je vyžadována úroveň C1. DELE však vždy testuje dovednosti čtení, mluvení, poslechu a psaní. Výsledky obvykle dorazí z Univerzity v Salamance tři měsíce po složení zkoušky .

Pokud se cizinec hodlá v České republice usadit na delší dobu, bude potřebovat zkoušku z češtiny A2 vyžadovanou pro udělení povolení k trvalému pobytu. Lektoři Jazykové školy SOLARIS mají zkušenosti s přípravou na tuto zkoušku z češtiny. Náležitě žadatele připraví v angličtině, španělštině, ruštině nebo češtině. Veškeré informace o zkoušce naleznete na oficiálních stránkách Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR). Můžete rovnou vyplnit elektronickou přihlášku k jazykové zkoušce A2, projít si the teaching materials a samozřejmě tu najdete i důležité informace a kontakty useful. To prepare for the Czech Language Exam for Permanent Residence, we recommend the textbooks Basic Czech I a Basic Czech II.

S jazykovou školou SOLARIS se můžete připravit na zkoušku z češtiny pro účely udělování českého občanství. Uchazeči musí prokázat znalost češtiny na úrovni B1. Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) na svých stránkách uvádí popis a obsah zkoušky, pravidla, užitečné informace a možnost elektronické rezervace. Naši lektoři v přípravném kurzu používají jako komunikační jazyk angličtinu, španělštinu, ruštinu nebo češtinu. Na tuto zkoušku z češtiny se můžete připravit s učebnicí Basic Czech II a seznámit se s českými reáliemi a institucemi prostřednictvím publikace Co chcete vědět o České republice.

Pojďme naplánovat Vaši PŘÍPRAVU NA ZKOUŠKU:

Chystáte se na jazykovou zkoušku? Připravíme Vás na ni. Svěřte se nám se svými cíli. Vyplňte následující krátký nezávazný formulář a zkusíme spolu navrhnout individuální kurz přesně pro Vás.
Dejte nám, prosím, vědět, co Vás zajímá, na co byste se chtěli zeptat, nebo uveďte jakýkoli komentář, který nám napoví více o Vašich cílech.

Čeká Vás jazyková zkouška? Jazyková škola SOLARIS Vám podává pomocnou ruku!

en_GBEnglish (UK)
obsah stránky