Jazyková výuka pro FIRMY

KORPORÁTNÍ JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

PŘESNĚ PODLE VÁS!

Posuňte komunikaci ve svém podnikání na vyšší úroveň. Zvyšte důvěru svých zaměstnanců při jednání s obchodními partnery. Pro firmy zajišťujeme kurzy více než 20 jazyků včetně veškerého souvisejícího servisu.

Stanovme si nejprve cíle před zahájením samotné jazykové výuky členů vašeho pracovního týmu. Je oním cílem významné rozšíření kvalifikace? Usilujete o překonání komunikačních bariér při jednáních s obchodními partnery? Nebo chcete zaměstnancům usnadnit integraci do jiného jazykového a kulturního prostředí, případně rozšířit portfolio zaměstnaneckými benefity?

V rámci komplexního zajištění firemní jazykové výuky můžeme studenty rozdělit do skupin na základě vstupních testů. Pro zachování efektivity výuky doporučujeme maximálně 7 studentů ve skupině, samozřejmě s přihlédnutím k vašim potřebám a požadavkům. Zajišťujeme také individuální a odbornou jazykovou výuku.

Distanční vzdělávání se stalo celosvětově obecně přijímanou a aplikovanou formou vzdělávání. V Jazykové škole SOLARIS probíhá většina jazykových kurzů s využitím komunikačních technologií online, ale dobře si uvědomujeme i výhody prezenční výuky, proto naši lektoři mohou studenty navštěvovat i v sídle firmy se sídlem v Praze a Brně. Za příplatek vám také můžeme zajistit učebnu na Praze 3 pro váš soukromý kurz.

Očekáváte od kurzu výsledky co nejdříve, nebo chcete dát studentům čas a raději se vyhnout tomu, aby studium jazyků nezasahovalo do pracovních povinností? To vše je třeba vzít v úvahu při stanovení typu kurzu, určení semestrálního rozsahu a délky a frekvence jednotlivých lekcí. Budeme se snažit přizpůsobit časy výuky vašim požadavkům s přihlédnutím k rozvrhu našich lektorů. Obecně ale platí, že výuku provádíme ve všední dny mezi 8. a 20. hodinou . Po domluvě je možná i víkendová výuka.

Jde Vám spíš o obecný jazyk nebo se chcete zaměřit na specifickou profesní sféru?

Připravujeme tyto typy kurzů:

  • Obecné kurzy řady jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, řečtina, švédština, ukrajinština, turečtina, čínština, ruština aj.) různých úrovní pro české zaměstnance
  • Kurzy obchodní angličtiny pro české zaměstnance
  • Kurzy angličtiny pro české zaměstnance zaměřené na konkrétní profesní sféry (např. medicína, právo aj.)
  • Obecné kurzy češtiny pro cizince všech znalostních úrovní
  • Profesní kurzy češtiny pro cizince zaměřené na specifické obory, např. obchod, medicína, právo atd.
  • Přípravné kurzy k úřední zkoušce k získání trvalého pobytu v České republice
  • Přípravné kurzy k úřední zkoušce k získání českého státního občanství
  • Obecné kurzy řady jazyků (španělština, němčina, švédština aj.) vedené kvalifikovanými rodilými mluvčími v angličtině jako komunikativním jazyku
  • Jazykové kurzy pro rodinné příslušníky a děti zaměstnanců

Nedílnou součástí komplexního zajištění jazykových kurzů pro naše firemní partnery je pravidelné testování dosaženého pokroku a individuální hodnocení každého studenta. Naše kurzy jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Všichni studenti obdrží na konci kurzu osvědčení oficiálně prokazující dosažení dané jazykové úrovně.

Lektor má samozřejmě naprosto zásadní roli ve vyučovacím procesu, což v jazykové škole SOLARIS bereme velmi vážně. Proto spolupracujeme s lektory, kteří mají nejen potřebnou kvalifikaci a zkušenosti v oboru, ale také přistupují ke studentům přátelsky a empaticky . Velmi si vážíme jejich práce. V případě češtiny pro cizince jsou lektoři vždy rodilí mluvčí. Jako komunikační jazyk nejčastěji používají angličtinu, španělštinu a ruštinu. Na vyžádání můžeme zajistit výuku i v dalších zprostředkujících jazycích.

Ve výuce často používáme další studijní materiály, jako jsou publicistické a literární texty nebo zjednodušená četba.

Naše spolupráce s firemním partnerem je podložena smlouvou. Lekce jsou zpravidla hrazeny bankovním převodem na základě měsíční fakturace. V případech, kdy kurzy nehradí přímo zaměstnavatel, akceptujeme i produkty systémů zaměstnaneckých benefitů (Sodexo, Benefity, Benefit Plus, Edenred apod.)

Lekce se nemusí hradit, pokud je zrušena do 24 hodin před jejím začátkem.

Podrobnější informace naleznete v sekci FIREMNÍ KURZY na stránce CENY .

V Jazykové škole SOLARIS si dobře uvědomujeme, jak znalost cizích jazyků může doslova otevírat dveře a budovat vztahy založené na důvěře, dozvídat se více a posouvat se vpřed. Našim firemním partnerům nabízíme komplexní služby jazykového vzdělávání pro prakticky neomezený počet studentů, nabízíme profesionální přístup a přátelskou spolupráci. Máme zkušenosti s pořádáním jazykových kurzů pro stovky studentů. Vyjdeme vstříc vašim požadavkům a najdeme řešení přesně pro vás.

Sdělte nám svou představu vyplněním krátkého formuláře níže na této stránce. 

POJĎME SPOLEČNĚ NAPLÁNOVAT VAŠE KURZY!

CIZÍ JAZYKY VE FIRMĚ?

PŘESNĚ PODLE VÁS!

V SOLARIS máme zkušenosti s poskytováním komplexního jazykového servisu partnerům z firemní sféry. Pomůžeme rozšířit komunikační schopnosti i Vaším zaměstnancům!

CIZÍ JAZYKY VE FIRMĚ?

PŘESNĚ PODLE VÁS!

V SOLARIS máme zkušenosti s poskytováním komplexního jazykového servisu partnerům z firemní sféry. Pomůžeme rozšířit komunikační schopnosti i Vaším zaměstnancům!

Pojďme naplánovat VAŠI FIREMNÍ JAZYKOVOU VÝUKU:

Podělte se s námi o svou představu komplexního jazykového vzdělávání pro vaše zaměstnance v následujícím stručném dotazníku a my se vám obratem ozveme. Pojďme najít ideální vzdělávací řešení pro vaši společnost!
Než se s Vámi spojíme, dejte nám, prosím, vědět, co Vás zajímá, na co byste se chtěli zeptat, nebo uveďte jakýkoli komentář, který by nám mohl pomoci dozvědět se více o Vašich cílech.
Czech courses for companies

JAZYKOVÉ KURZY PRO ORGANIZACE

PŘESNĚ PODLE VÁS!

Naučíme zaměstnance Vaší organizace jazyky dle Vašeho výběru. Samozřejmě zajistíme rozřazení studentů do skupin podle vstupní úrovně znalostí, pravidelné testování i vydání patřičných certifikátů o dosažení jazykové odbornosti. Prostě komplexní jazykový servis, vy se nemusíte o nic starat. Máme zkušenosti - pojďme spolu naplánovat jazykovou výuku i pro Vás!

Company language courses
en_GBEnglish (UK)
obsah stránky